IDET 2019 Brno ,

návšteva ministra obrany SR

Microwaves systems s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberá návrhom, vývojom a výrobou systémov, subsystémov (systémy meteorologických radarov, RF systémov hraničnej a obvodovej ochrany) a RF mikrovlnných aktívnych a pasívnych komponentov pre použitie v rôznych aplikáciách.

Vývoj a realizácia produktov a služieb pokrýva široké spektrum, od vysokých frekvencií až po milimetrové vlnové dĺžky, analógové a digitálne obvody pri vysokej rýchlosti a vysokom výkone.
Dnes fungujú mikrovlnné systémy na národnej i medzinárodnej úrovni. Jeho systémy a produkty sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky zákazníkov pomocou inovatívnych technických a technologických riešení v oblasti mikroelektroniky.

Výrobné zariadenia mikrovlnných systémov sa nachádzajú na území Bratislavy. Zariadenia sú vybavené na výrobu, simuláciu a skúšanie subsystémov a systémov vo frekvenčnom rozsahu do 40 GHz.

Nízkošumový mikrovlnný zosilňovač MSHB 15 je kompletná funkčná jednotka, ktorá poskytuje zosilnenie vstupného signálu. Je určený na prevádzku vstupných obvodov radarových prijímačov počasie MRL-5 ako náhrada zastaraného TWT UV-80A. Nízkošumový mikrovlnný zosilňovač je vybavený obmedzovačom, ktorý obmedzuje vstupný impulzný signál s vysokým výkonom na úroveň, ktorá je bezpečná pre zosilnenie fázy.